Over Stichting Online Bible Europe

Stichting Online Bible Europe stimuleert en ondersteunt het gebruik van Online Bijbel software in Europa.

Wat doet Stichting Online Bijbel Europe?

  • Beheert deze website
  • Beheert de Online Bijbel Gebruikersgroep
  • Stelt de FAQ samen
  • Geeft voor zover mogelijk ondersteuning aan abonnee's
  • Geeft voorlichting over het bestaan en gebruik van de Online Bijbel
  • Onderhoud contact met Importantia, de maker van de Windows-software in Canada en de apps bij Cross Link Services BV
Stichting Online Bible Europe werkt met vrijwilligers en heeft geen inkomsten uit de Online Bijbel.

Wat Stichting Online Bible Europe niet doet

Stichting Online Bible Europe houdt zich niet bezig met de ontwikkeling van de software en apps.
De stichting draagt geen zorg voor het beschikbaar komen van titels die met de Online Bijbel geraadpleegt kunnen worden.
Stichting Online Bible Europe verstrekt geen licentiecodes, verkoopt geen cd-roms, dvd-roms en/of downloads.

Giften

U kunt het werk van de stichting ondersteunen door een gift over te maken naar ING-bank rekening 66211 t.n.v. Stichting Online Bible Europe te Schelluinen.

Disclaimer

De Stichting Online Bible Europe werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben geen formele training of opleiding ontvangen. De Hulp die op deze website of via de leden van de werkgroep voorlichting en hulp wordt geboden is op basis van eigen ervaring en inzicht, mogelijk aangevuld met algemene richtlijnen en adviezen van andere gebruikers. De vrijwilligers en de stichting zijn niet verantwoordelijk voor de werking van het programma, noch het recht tot gebruik. Alle tips en adviezen welke gepubliceerd zijn op deze website of genoemd worden door de vrijwilligers van de werkgroep voorlichting en hulp zijn naar beste kunnen. De leden van de werkgroep voorlichting en hulp geven adviezen en voeren handelingen uit naar beste kunnen zonder dat zij dit namens de stichting doen. De verantwoordelijkheid voor handelingen welke uitgevoerd worden op een computer blijft liggen bij de aanvrager van hulp. Indien een aanvrager van hulp besluit een advies op te volgen of toestaat dat een lid van de werkgroep toegang krijgt tot zijn computer maakt hij gebruik van deze dienstverlening onder de hier aangegeven beperking van verantwoordelijkheid. Het risisco en verantwoordelijkheid blijft bij de aanvrager van hulp.

Bookmark & Delen

OPROEP
Versterk ons team >>>
Wij werken met vrijwilligers en zoeken versterking.