Supportaanvraagformulier voor Online Bijbel Abonnement

Probleem bij installeren van licentiecodes, zoals bijvoorbeeld $NLABON15A? Lees eerst de installatie-instructies, alvorens hierover een supportaanvraag in te dienen.

Disclaimer

De Stichting Online Bible Europe werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben geen formele training of opleiding ontvangen. De Hulp die op deze website of via de leden van de werkgroep voorlichting en hulp wordt geboden is op basis van eigen ervaring en inzicht, mogelijk aangevuld met algemene richtlijnen en adviezen van andere gebruikers. De vrijwilligers en de stichting zijn niet verantwoordelijk voor de werking van het programma, noch het recht tot gebruik. Alle tips en adviezen welke gepubliceerd zijn op deze website of genoemd worden door de vrijwilligers van de werkgroep voorlichting en hulp zijn naar beste kunnen. De leden van de werkgroep voorlichting en hulp geven adviezen en voeren handelingen uit naar beste kunnen zonder dat zij dit namens de stichting doen. De verantwoordelijkheid voor handelingen welke uitgevoerd worden op een computer blijft liggen bij de aanvrager van hulp. Indien een aanvrager van hulp besluit een advies op te volgen of toestaat dat een lid van de werkgroep toegang krijgt tot zijn computer maakt hij gebruik van deze dienstverlening onder de hier aangegeven beperking van verantwoordelijkheid. Het risisco en verantwoordelijkheid blijft bij de aanvrager van hulp.