De werkgroep voorlichting en hulp

De werkgroep voorlichting en hulp bestaat uit een aantal Online Bijbel gebruikers die het leuk vinden om groepen kennis te laten maken met de mogelijkheden van de Online Bijbel. Ook zijn zij bereid (voor zover het de hun beschikbare tijd toestaat) individuele gebruikers verder te helpen bij het gebruik van de Online Bijbel.

De verschillende leden van deze werkgroep hebben verschillende kennisniveau's en achtergronden. Ze wonen in verschillende delen van Nederland.
De hulp kan zowel telefonisch, per e-mail, bij u thuis of bij de hulpverleners thuis plaats vinden. De hulp is gratis. Alleen wanneer de hulp bij u thuis plaats vindt wordt een bezinekostenvergoeding gevraagd. Wanneer u het formulier invult neemt een van de leden uit de werkgroep contact met u op. U bent daarna vrij om wel of niet van verdere hulp gebruik te maken.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het supportaanvraagformulier.

Help mee als lid van het supportteam

Sinds november 2010 wordt de ondersteuning van Online Bijbel gebruikers uitgevoerd door een groep vrijwilligers. Zij doen dit onder de vlag van Stichting Online Bible Europe. Alle binnenkomende vragen worden door deze groep behandeld. Dit zijn meestal algemene gebruikerssvragen, over bijv. de installatie. Ook komen er vragen binnen van gebruikers die graag uitleg zouden willen van wat de Online Bijbel allemaal kan.

De meeste hulp wordt geboden per e-mail, maar als het wat moeilijker wordt ook per telefoon, en als het wat moeizaam gaat ook door de PC bij de gebruiker thuis aan te sturen vanaf afstand. Soms worden ook cursussen op locatie verzorgd.

Deze groep vrijwilligers bestond uit 8 personen, waarvan drie (2 voor Windows en een voor Apple) de directe communicatie verzorgen. Door overlijden en ziekte is de groep nu uitgedund tot 6 personen. Dat gaat nog prima, maar voor de toekomst en voor de continuďteit is het wel gewenst dat er enige uitbreiding komt.

Daarom zijn er twee “vacatures”, te weten:

1. Mentor: (voorheen uitgevoerd door ds. Ries van der Linden, die helaas overleden is). Deze predikant heeft indertijd de cursus voor de groep verzorgd en hielp ons als er vragen waren over Grieks en Hebreeuws en bij inhoudelijke vragen over de Bijbel.

2. Een collega die meehelpt de binnenkomende vragen op te pakken en te beantwoorden en het contact met de vragensteller opneemt.

Wat vragen wij van U?
1. U deelt het enthousiasme over het mooie Online Bible programma. U vindt het fijn om anderen op weg te helpen bij de vragen over de Online Bijbel die men tegenkomt.

2. U hebt een paar uur per week beschikbaar op een door u gekozen tijdstip om contact op te nemen per email en/of telefoon met de vragenstellers om samen met hen een oplossing te vinden.

Wat bieden wij U?
1. Een vergoeding in de vorm van meestal dankbare gebruikers van de Online Bijbel, die blij zijn dat er direct hulp geboden wordt.

2. Een vergoeding in de vorm van een goed collegiaal team, wij leiden elkaar op door middel van het samen bekijken wat er op ons af komt en hoe we het oplossen. Voor moeilijkere vragen kunnen we terugvallen op interne deskundigheid.

3. Eens per jaar een goede bijeenkomst bij een van de vrijwilligers thuis.

Om hoeveel werk gaat het?

Er komen per jaar ca. 100 vragen binnen, waarvan het merendeel per mail kan worden opgelost. Soms vindt er persoonlijke instructie plaats waarvan u zelf kunt bepalen hoeveel tijd u daarin wilt steken, meestal is een paar uur al ruim voldoende.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Vul het supportaanvraagformulier in en vertel daarin iets over uzelf. Wij zullen dan contact met u opnemen en u alle informatie geven die u nog meer nodig heeft om tot een goed besluit te kunnen komen.

Disclaimer

De Stichting Online Bible Europe werkt met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben geen formele training of opleiding ontvangen. De Hulp die op deze website of via de leden van de werkgroep voorlichting en hulp wordt geboden is op basis van eigen ervaring en inzicht, mogelijk aangevuld met algemene richtlijnen en adviezen van andere gebruikers. De vrijwilligers en de stichting zijn niet verantwoordelijk voor de werking van het programma, noch het recht tot gebruik. Alle tips en adviezen welke gepubliceerd zijn op deze website of genoemd worden door de vrijwilligers van de werkgroep voorlichting en hulp zijn naar beste kunnen. De leden van de werkgroep voorlichting en hulp geven adviezen en voeren handelingen uit naar beste kunnen zonder dat zij dit namens de stichting doen. De verantwoordelijkheid voor handelingen welke uitgevoerd worden op een computer blijft liggen bij de aanvrager van hulp. Indien een aanvrager van hulp besluit een advies op te volgen of toestaat dat een lid van de werkgroep toegang krijgt tot zijn computer maakt hij gebruik van deze dienstverlening onder de hier aangegeven beperking van verantwoordelijkheid. Het risisco en verantwoordelijkheid blijft bij de aanvrager van hulp.

Bookmark & Delen

ADVERTENTIES