Wat is de Online Bijbel?
 

Online Bijbel is een Bijbelapplicatie, waarmee snel en diepgaand de Bijbel kan worden onderzocht. Online Bijbel is gebruikersvriendelijk en bevat meer functies, dan men met een gratis softwarepakket zou verwachten. Dat het hier om een kostenloos programma gaat is een voordeel, maar zegt niets over de kwaliteit van de software.

Online Bijbel is ontstaan in 1987 in Canada als een kleine DOS toepassing. Vanaf het begin werd het programma gebruikt door voorgangers, zendelingen, leraren, studenten en een ieder die de bijbel bestuderen wil. Op dit moment zijn meer dan 1700 titels beschikbaar, bestaande uit bijbels, commentaren, naslagwerken en boeken. De software is beschikbaar voor gebruik op Windows Vista, 7, 8, 10 en werkt onder Linux en OS X. Tevens is bestaan er apps voor OS X en Android.

De Windows software wordt ontwikkeld door Larry Pierce. Naast de ontwikkeling van de software investeert hij veel tijd in redactionele zaken. Hierdoor zijn enkele unieke bijbelstudiehulpmiddelen beschikbaar gekomen. Deze titels zijn niet alleen een aanwinst voor de Online Bijbel, maar ook voor enkele andere programma's. Bijbels met Strongcoderingen, griekse en hebreeuwse lexika en databases met verwijsteksten in de Engelse taal zijn enkele voorbeelden van titels die niet beschikbaar zouden zijn zonder de redactionele arbeid van Larry Pierce.
Larry werkt nog steeds ruim 12 uur per dag, 6 dagen per week aan de verdere ontwikkeling van de Online Bijbel en de totstandkoming van nieuwe bijbelstudiehulpmiddelen. Zo worden bestaande hulpmiddelen steeds verder verbeterd, waardoor deze hulpmiddelen in de Online Bijbel van de hoogste kwaliteit zijn.

Online Bijbel in Europa

Online Bijbel in Europa is een initiatief van Peter F. van der Schelde. Sinds 1990 werken Peter en Larry samen, om de Online Bijbel voor europese gebruikers beschikbaar te maken.

Larry Pierce heeft de Online Bijbel software zo opgebouwd, dat ook de Nederlandse taal wordt ondersteund. Importantia Publishing heeft in de afgelopen twintig jaar veel Nederlandstalige content ontwikkeld voor de Online Bijbel, zowel gratis content als ook content waar geld voor gevraagd wordt (om de kosten te kunnen betalen).

Cross Link Services BV heeft apps voor iOS en Android ontwikkeld.

Start met de Online Bijbel

U kunt met de Online Bijbel desktop editie starten, indien u het Basispakket download. Dit basispakket bestaat uit de software met verschillende titels. Dit gratis Basispakket is ook beschikbaar voor iOS en Android.

Meer titels

Een veel grotere collectie aan titels vindt u op de Online Bijbel Studie DVD. Deze collectie is ook beschikbaar in combinatie met de mobiele apps voor iOS en Android. De meeste gebruikers van de Online Bijbel software maken gebruik van deze combinatie binnen het Online Bijbel Abonnement.

Achter de Online Bijbel zit dus geen groot commercieel softwarebedrijf. Het bestaat vanuit de unieke samenwerking van verschillende personen, bedrijven en stichtingen. De een zorgt belangeloos voor de software, de ander voor de vertalingen van de software, weer een ander draagt titels aan en weer een ander zorgt dat de titels bij elkaar op een dvd staan en weer een ander zorgt voor de ondersteuning van het gebruik. Een unieke situatie waardoor de Online Bijbel software nu al 27 jaar beschikbaar is in Nederland.

Bookmark & Delen

ADVERTENTIES