HTMLstr=""; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+="
"; HTMLstr+=" Assistance
"; HTMLstr+=" Dons
"; HTMLstr+="
"; HTMLstr+=" Programme gratuit de démarrage
"; HTMLstr+=" Bibliothèque gratuit (OLB-downloads.org)
"; HTMLstr+=" Boutique Bible Online
"; HTMLstr+="
"; HTMLstr+=" La Bible Online Android
"; HTMLstr+=" La Bible Online iOS
"; HTMLstr+=" La Bible Online macOS
"; HTMLstr+="
"; document.writeln(HTMLstr);